ترجمه Kestrel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بادپروازكند. می باشد

Kestrel به چه معناست و Kestrel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kestrel

بادپروازكند. به خارجی , ریشه انگلیسی بادپروازكند., ترجمه بادپروازكند., کلمات شبیه بادپروازكند.
دانلود فایل ها