ترجمه Ketchup در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوس‌ گوجه‌ فرنگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چاشني‌ غذا.

Ketchup به چه معناست و Ketchup یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ketchup

سوس‌ گوجه‌ فرنگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سوس‌ گوجه‌ فرنگي‌, ترجمه سوس‌ گوجه‌ فرنگي‌, کلمات شبیه سوس‌ گوجه‌ فرنگي‌ , چاشني‌ غذا. به لاتین
دانلود فایل ها