ترجمه Keynote در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مفتاح‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : راهنما , در فارسی : نط‌ق‌ اصلي‌ كردن‌.

Keynote به چه معناست و Keynote یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Keynote

مفتاح‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مفتاح‌, ترجمه مفتاح‌, کلمات شبیه مفتاح‌ , راهنما به لاتین , نط‌ق‌ اصلي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها