ترجمه Kick In در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ع‌.امر) مشاركت‌ كردن‌ در می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سهم‌ دادن‌ در , در فارسی : كردن‌

Kick In به چه معناست و Kick In یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kick In

(ز.ع‌.امر) مشاركت‌ كردن‌ در به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ع‌.امر) مشاركت‌ كردن‌ در, ترجمه (ز.ع‌.امر) مشاركت‌ كردن‌ در, کلمات شبیه (ز.ع‌.امر) مشاركت‌ كردن‌ در , سهم‌ دادن‌ در به لاتین , كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها