ترجمه Kick Off در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توپ‌ زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شروع‌ مسابقه‌ فوتبال‌.

Kick Off به چه معناست و Kick Off یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kick Off

توپ‌ زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی توپ‌ زدن‌, ترجمه توپ‌ زدن‌, کلمات شبیه توپ‌ زدن‌ , شروع‌ مسابقه‌ فوتبال‌. به لاتین
دانلود فایل ها