ترجمه Kilo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ كيلوگرم‌ معادل‌ هزارگرم‌. می باشد

Kilo به چه معناست و Kilo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kilo

يك‌ كيلوگرم‌ معادل‌ هزارگرم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ كيلوگرم‌ معادل‌ هزارگرم‌., ترجمه يك‌ كيلوگرم‌ معادل‌ هزارگرم‌., کلمات شبیه يك‌ كيلوگرم‌ معادل‌ هزارگرم‌.
دانلود فایل ها