ترجمه Kilobit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كيلو ذره‌. می باشد

Kilobit به چه معناست و Kilobit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kilobit

كيلو ذره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كيلو ذره‌., ترجمه كيلو ذره‌., کلمات شبیه كيلو ذره‌.
دانلود فایل ها