ترجمه Kilomegabit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميليارد ذره‌. می باشد

Kilomegabit به چه معناست و Kilomegabit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kilomegabit

ميليارد ذره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ميليارد ذره‌., ترجمه ميليارد ذره‌., کلمات شبیه ميليارد ذره‌.
دانلود فایل ها