ترجمه Kilt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دامن‌ مردانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بكمرزدن‌ , در فارسی : بالازدن‌ , به فارسی : جامه‌ چين‌ دار.

Kilt به چه معناست و Kilt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kilt

دامن‌ مردانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دامن‌ مردانه‌, ترجمه دامن‌ مردانه‌, کلمات شبیه دامن‌ مردانه‌ , بكمرزدن‌ به لاتین , بالازدن‌ به لاتین , جامه‌ چين‌ دار. خارجی
دانلود فایل ها