ترجمه Kind در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قسم‌.

Kind به چه معناست و Kind یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kind

نوع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوع‌, ترجمه نوع‌, کلمات شبیه نوع‌ , قسم‌. به لاتین
دانلود فایل ها