ترجمه Kinesiology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدن‌. می باشد

Kinesiology به چه معناست و Kinesiology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kinesiology

بدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بدن‌., ترجمه بدن‌., کلمات شبیه بدن‌.
دانلود فایل ها