ترجمه Kinetic Theory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرضيه‌ حركت‌ ذرات‌ كوچك‌ اجسام‌. می باشد

Kinetic Theory به چه معناست و Kinetic Theory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kinetic Theory

فرضيه‌ حركت‌ ذرات‌ كوچك‌ اجسام‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فرضيه‌ حركت‌ ذرات‌ كوچك‌ اجسام‌., ترجمه فرضيه‌ حركت‌ ذرات‌ كوچك‌ اجسام‌., کلمات شبیه فرضيه‌ حركت‌ ذرات‌ كوچك‌ اجسام‌.
دانلود فایل ها