ترجمه King در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پادشاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شاه‌ , در فارسی : شهريار , به فارسی : سلط‌ان‌.

King به چه معناست و King یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به King

پادشاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پادشاه‌, ترجمه پادشاه‌, کلمات شبیه پادشاه‌ , شاه‌ به لاتین , شهريار به لاتین , سلط‌ان‌. خارجی
دانلود فایل ها