ترجمه Kink در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيچيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيچ‌ خوردگي‌.

Kink به چه معناست و Kink یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kink

پيچيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيچيدن‌, ترجمه پيچيدن‌, کلمات شبیه پيچيدن‌ , پيچ‌ خوردگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها