ترجمه Kinship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خويشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خويشاوندي‌ , در فارسی : قوم‌ وخويشي‌ , به فارسی : بستگي‌ , سایر ترجمه ها : نسبت‌.

Kinship به چه معناست و Kinship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kinship

خويشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خويشي‌, ترجمه خويشي‌, کلمات شبیه خويشي‌ , خويشاوندي‌ به لاتین , قوم‌ وخويشي‌ به لاتین , بستگي‌ خارجی , نسبت‌. در زبان
دانلود فایل ها