ترجمه Kiosk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دكه‌. می باشد

Kiosk به چه معناست و Kiosk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kiosk

دكه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دكه‌., ترجمه دكه‌., کلمات شبیه دكه‌.
دانلود فایل ها