ترجمه Kirk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسكاتلند. می باشد

Kirk به چه معناست و Kirk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kirk

اسكاتلند. به خارجی , ریشه انگلیسی اسكاتلند., ترجمه اسكاتلند., کلمات شبیه اسكاتلند.
دانلود فایل ها