ترجمه Kirtle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جامه‌ بلند زنانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيم‌ تنه‌ بلند.

Kirtle به چه معناست و Kirtle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kirtle

جامه‌ بلند زنانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جامه‌ بلند زنانه‌, ترجمه جامه‌ بلند زنانه‌, کلمات شبیه جامه‌ بلند زنانه‌ , نيم‌ تنه‌ بلند. به لاتین
دانلود فایل ها