ترجمه Kit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بسته‌ لوازم‌. می باشد

Kit به چه معناست و Kit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kit

بسته‌ لوازم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بسته‌ لوازم‌., ترجمه بسته‌ لوازم‌., کلمات شبیه بسته‌ لوازم‌.
دانلود فایل ها