ترجمه Kit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بچه‌ گربه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بچه‌ جانوران‌ , در فارسی : بچه‌ زاييدن‌(گربه‌) , به فارسی : تغار

Kit به چه معناست و Kit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kit

بچه‌ گربه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بچه‌ گربه‌, ترجمه بچه‌ گربه‌, کلمات شبیه بچه‌ گربه‌ , بچه‌ جانوران‌ به لاتین , بچه‌ زاييدن‌(گربه‌) به لاتین , تغار خارجی
دانلود فایل ها