ترجمه Kitchen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشپزخانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محل‌ خوراك‌ پزي‌.

Kitchen به چه معناست و Kitchen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kitchen

اشپزخانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اشپزخانه‌, ترجمه اشپزخانه‌, کلمات شبیه اشپزخانه‌ , محل‌ خوراك‌ پزي‌. به لاتین
دانلود فایل ها