ترجمه Kitchenette در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشپزخانه‌ كوچك‌. می باشد

Kitchenette به چه معناست و Kitchenette یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kitchenette

اشپزخانه‌ كوچك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اشپزخانه‌ كوچك‌., ترجمه اشپزخانه‌ كوچك‌., کلمات شبیه اشپزخانه‌ كوچك‌.
دانلود فایل ها