ترجمه Kith در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانش‌ و معرفت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علم‌ اداب‌ معاشرت‌ , در فارسی : وط‌ن‌ مالوف‌ , به فارسی : همشهريان‌

Kith به چه معناست و Kith یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kith

دانش‌ و معرفت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دانش‌ و معرفت‌, ترجمه دانش‌ و معرفت‌, کلمات شبیه دانش‌ و معرفت‌ , علم‌ اداب‌ معاشرت‌ به لاتین , وط‌ن‌ مالوف‌ به لاتین , همشهريان‌ خارجی
دانلود فایل ها