ترجمه Knapper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ع‌. انگليس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معمولا درجمع‌) زانو , در فارسی : زانوها.

Knapper به چه معناست و Knapper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Knapper

(ز.ع‌. انگليس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ع‌. انگليس‌, ترجمه (ز.ع‌. انگليس‌, کلمات شبیه (ز.ع‌. انگليس‌ , معمولا درجمع‌) زانو به لاتین , زانوها. به لاتین
دانلود فایل ها