ترجمه Kneader در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خميرگير. می باشد

Kneader به چه معناست و Kneader یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kneader

خميرگير. به خارجی , ریشه انگلیسی خميرگير., ترجمه خميرگير., کلمات شبیه خميرگير.
دانلود فایل ها