ترجمه Kneecap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (alletap=napeenk=) كاسه‌ زانو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استخوان‌ كشگك‌.

Kneecap به چه معناست و Kneecap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kneecap

(alletap=napeenk=) كاسه‌ زانو به خارجی , ریشه انگلیسی (alletap=napeenk=) كاسه‌ زانو, ترجمه (alletap=napeenk=) كاسه‌ زانو, کلمات شبیه (alletap=napeenk=) كاسه‌ زانو , استخوان‌ كشگك‌. به لاتین
دانلود فایل ها