ترجمه Kneeler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زانو زن‌. می باشد

Kneeler به چه معناست و Kneeler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kneeler

زانو زن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زانو زن‌., ترجمه زانو زن‌., کلمات شبیه زانو زن‌.
دانلود فایل ها