ترجمه Knickknack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خرت‌ وپرت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چيزقشنگ‌ وكم‌ بها , در فارسی : (ز.ع‌.) بازيچه‌ كوچك‌.

Knickknack به چه معناست و Knickknack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Knickknack

خرت‌ وپرت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خرت‌ وپرت‌, ترجمه خرت‌ وپرت‌, کلمات شبیه خرت‌ وپرت‌ , چيزقشنگ‌ وكم‌ بها به لاتین , (ز.ع‌.) بازيچه‌ كوچك‌. به لاتین
دانلود فایل ها