ترجمه Knighthood در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقام‌ سلحشوري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سمت‌ سلحشوري‌ , در فارسی : شواليه‌ گري‌.

Knighthood به چه معناست و Knighthood یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Knighthood

مقام‌ سلحشوري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقام‌ سلحشوري‌, ترجمه مقام‌ سلحشوري‌, کلمات شبیه مقام‌ سلحشوري‌ , سمت‌ سلحشوري‌ به لاتین , شواليه‌ گري‌. به لاتین
دانلود فایل ها