ترجمه Knock Down در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باضربت‌ بزمين‌ كوبيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گيج‌ كردن‌ , در فارسی : مجزا , به فارسی : مجزا كردن‌.

Knock Down به چه معناست و Knock Down یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Knock Down

باضربت‌ بزمين‌ كوبيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باضربت‌ بزمين‌ كوبيدن‌, ترجمه باضربت‌ بزمين‌ كوبيدن‌, کلمات شبیه باضربت‌ بزمين‌ كوبيدن‌ , گيج‌ كردن‌ به لاتین , مجزا به لاتین , مجزا كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها