ترجمه Knock Kneed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ زانوي‌ كج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ حركت‌ كج‌ ومعوج‌ , در فارسی : شل‌ , به فارسی : فالج‌ , سایر ترجمه ها : خشن‌

Knock Kneed به چه معناست و Knock Kneed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Knock Kneed

داراي‌ زانوي‌ كج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ زانوي‌ كج‌, ترجمه داراي‌ زانوي‌ كج‌, کلمات شبیه داراي‌ زانوي‌ كج‌ , داراي‌ حركت‌ كج‌ ومعوج‌ به لاتین , شل‌ به لاتین , فالج‌ خارجی , خشن‌ در زبان
دانلود فایل ها