ترجمه Knot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عقده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واحد سرعت‌ دريايي‌ معادل‌01/ 6706 فوت‌ در ساعت‌

Knot به چه معناست و Knot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Knot

عقده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عقده‌, ترجمه عقده‌, کلمات شبیه عقده‌ , واحد سرعت‌ دريايي‌ معادل‌01/ 6706 فوت‌ در ساعت‌ به لاتین
دانلود فایل ها