ترجمه Know Nothing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نادان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جاهل‌ , در فارسی : منكر وجود خدا.

Know Nothing به چه معناست و Know Nothing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Know Nothing

نادان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نادان‌, ترجمه نادان‌, کلمات شبیه نادان‌ , جاهل‌ به لاتین , منكر وجود خدا. به لاتین
دانلود فایل ها