ترجمه Knower در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داننده‌. می باشد

Knower به چه معناست و Knower یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Knower

داننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داننده‌., ترجمه داننده‌., کلمات شبیه داننده‌.
دانلود فایل ها