خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =30170 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('30170','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =30170 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Knowledgeable به فارسی

ترجمه Knowledgeable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌لع‌.

Knowledgeable به چه معناست و Knowledgeable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Knowledgeable

بصير به خارجی , ریشه انگلیسی بصير, ترجمه بصير, کلمات شبیه بصير , مط‌لع‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: