ترجمه Knowledgeable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌لع‌.

Knowledgeable به چه معناست و Knowledgeable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Knowledgeable

بصير به خارجی , ریشه انگلیسی بصير, ترجمه بصير, کلمات شبیه بصير , مط‌لع‌. به لاتین
دانلود فایل ها