ترجمه Knowledgeable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وارد بكار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قابل‌ درك‌ , در فارسی : باهوش‌ , به فارسی : زيرك‌ , سایر ترجمه ها : مط‌لع‌.

Knowledgeable به چه معناست و Knowledgeable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Knowledgeable

وارد بكار به خارجی , ریشه انگلیسی وارد بكار, ترجمه وارد بكار, کلمات شبیه وارد بكار , قابل‌ درك‌ به لاتین , باهوش‌ به لاتین , زيرك‌ خارجی , مط‌لع‌. در زبان
دانلود فایل ها