ترجمه Koran در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (narocla =) قران‌. می باشد

Koran به چه معناست و Koran یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Koran

(narocla =) قران‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (narocla =) قران‌., ترجمه (narocla =) قران‌., کلمات شبیه (narocla =) قران‌.
دانلود فایل ها