ترجمه Korea در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشور كره‌. می باشد

Korea به چه معناست و Korea یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Korea

كشور كره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كشور كره‌., ترجمه كشور كره‌., کلمات شبیه كشور كره‌.
دانلود فایل ها