ترجمه Korean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اهل‌ كشور كره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زبان‌ مردم‌ كره‌.

Korean به چه معناست و Korean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Korean

اهل‌ كشور كره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اهل‌ كشور كره‌, ترجمه اهل‌ كشور كره‌, کلمات شبیه اهل‌ كشور كره‌ , زبان‌ مردم‌ كره‌. به لاتین
دانلود فایل ها