ترجمه Kosher در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پاك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حلال‌ , در فارسی : تهيه‌ شده‌ برط‌بق‌ شريعت‌ يهود.

Kosher به چه معناست و Kosher یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kosher

پاك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پاك‌, ترجمه پاك‌, کلمات شبیه پاك‌ , حلال‌ به لاتین , تهيه‌ شده‌ برط‌بق‌ شريعت‌ يهود. به لاتین
دانلود فایل ها