ترجمه Kraal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درحصار محصور كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در دهكده‌ مسكن‌ دادن‌.

Kraal به چه معناست و Kraal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kraal

درحصار محصور كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درحصار محصور كردن‌, ترجمه درحصار محصور كردن‌, کلمات شبیه درحصار محصور كردن‌ , در دهكده‌ مسكن‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها