ترجمه Laagering در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اردو زني‌. می باشد

Laagering به چه معناست و Laagering یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Laagering

اردو زني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اردو زني‌., ترجمه اردو زني‌., کلمات شبیه اردو زني‌.
دانلود فایل ها