ترجمه Label در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برچسب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برچسب‌ زدن‌.

Label به چه معناست و Label یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Label

برچسب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برچسب‌, ترجمه برچسب‌, کلمات شبیه برچسب‌ , برچسب‌ زدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها