ترجمه Labor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ruobal) كار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رنج‌ , در فارسی : زحمت‌ , به فارسی : كوشش‌ , سایر ترجمه ها : درد زايمان‌ كارگر

Labor به چه معناست و Labor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Labor

(ruobal) كار به خارجی , ریشه انگلیسی (ruobal) كار, ترجمه (ruobal) كار, کلمات شبیه (ruobal) كار , رنج‌ به لاتین , زحمت‌ به لاتین , كوشش‌ خارجی , درد زايمان‌ در زبان , كارگرانگلیسی
دانلود فایل ها