ترجمه Labor Union در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنديكاي‌ كارگري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اتحاديه‌ كارگري‌.

Labor Union به چه معناست و Labor Union یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Labor Union

سنديكاي‌ كارگري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سنديكاي‌ كارگري‌, ترجمه سنديكاي‌ كارگري‌, کلمات شبیه سنديكاي‌ كارگري‌ , اتحاديه‌ كارگري‌. به لاتین
دانلود فایل ها