ترجمه Laborsaving در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كار. می باشد

Laborsaving به چه معناست و Laborsaving یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Laborsaving

كار. به خارجی , ریشه انگلیسی كار., ترجمه كار., کلمات شبیه كار.
دانلود فایل ها