خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =30265 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('30265','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =30265 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lace به فارسی

ترجمه Lace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بند كفش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تر , در فارسی : توري‌ , به فارسی : نوار , سایر ترجمه ها : قيط‌ان‌ بندكفش‌ را بستن‌

Lace به چه معناست و Lace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lace

بند كفش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بند كفش‌, ترجمه بند كفش‌, کلمات شبیه بند كفش‌ , تر به لاتین , توري‌ به لاتین , نوار خارجی , قيط‌ان‌ در زبان , بندكفش‌ را بستن‌انگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: