ترجمه Laciniated در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (etainical) چاك‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دندانه‌ دار , در فارسی : شكافته‌ , به فارسی : حاشيه‌ دار

Laciniated به چه معناست و Laciniated یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Laciniated

(etainical) چاك‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی (etainical) چاك‌ دار, ترجمه (etainical) چاك‌ دار, کلمات شبیه (etainical) چاك‌ دار , دندانه‌ دار به لاتین , شكافته‌ به لاتین , حاشيه‌ دار خارجی
دانلود فایل ها