ترجمه Lack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نبودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نداشتن‌ , در فارسی : احتياج‌ , به فارسی : فقدان‌ , سایر ترجمه ها : كسري‌ فاقد بودن‌

Lack به چه معناست و Lack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lack

نبودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نبودن‌, ترجمه نبودن‌, کلمات شبیه نبودن‌ , نداشتن‌ به لاتین , احتياج‌ به لاتین , فقدان‌ خارجی , كسري‌ در زبان , فاقد بودن‌انگلیسی
دانلود فایل ها