ترجمه Lackadaisy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yadakcal=) حرف‌ ندا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علامت‌ افسوس‌ وتعجب‌.

Lackadaisy به چه معناست و Lackadaisy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lackadaisy

(yadakcal=) حرف‌ ندا به خارجی , ریشه انگلیسی (yadakcal=) حرف‌ ندا, ترجمه (yadakcal=) حرف‌ ندا, کلمات شبیه (yadakcal=) حرف‌ ندا , علامت‌ افسوس‌ وتعجب‌. به لاتین
دانلود فایل ها